برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

آموزش گام به گام ساینیج رایبرد – بخش دوم

چطور در دیجیتال ساینیج رایبرد، تم را شخصی سازی و ویجت و زیرنویس را اضافه کنیم.