پیشرفت کسب و کار با دیجیتال ساینیج و واقعیت مجازی

این شایعه به خوبی شنیده می شود که واقعیت مجازی (Virual Reality) در حال انجام هر چیزی است و همه چیز را در مسیر خود قرار می دهد. با این حال، به راحتی می توان گفت که اگرچه واقعیت مجازی تغییرات زیادی را به همراه خواهد داشت، اما برخی چیزها در کنار هم بهتر قرار می گیرند. آیا واقعیت مجازی یک تهدید برای دیجیتال ساینیج است؟ نه. در حقیقت، واقعیت مجازی و دیجیتال ساینیج باید با هم برای ایجاد تجربه‌های همه‌جانبه و قدرتمند برای مصرف کنندگان کار کنند.

ادامه مطلب