4 موردی که هوش مصنوعی، دیجیتال ساینیج را متحول می کند

دیجیتال ساینیج اکنون یک نام آشنا در دنیای مدرن است. از نمایش منوها در رستورانها تا ارائه مسیردهی در ساختمان، دیجیتال ساینیج اطلاعات مخاطبان را به روشی پویا تغذیه می کنند. اما این کانال چقدر می تواند ارزشمندتر باشد؟ آیا دیجیتال ساینیج می تواند نقشی در شخصی سازی پیام ها یا پاسخ دهی در لحظه داشته باشد ؟

ادامه مطلب